GOLF TAILORS OY:N ERITYISEHDOT

Golf Tailorsin myymät matkapaketit ovat aina valmismatkoja.

Golf Tailorsin järjestämien matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme Yleisten valmismatkaehtojen lisäksi erityisehtoja.

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näitä erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, lisäpalveluiden (kuten golf tee ajat) tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

Golf Tailorsin -matkoilla vastuullisena matkanjärjestäjäna on Golf Tailors Oy. Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen 30.6.2009 hyväksymiä Yleisiä valmismatkaehtoja ja 1.7.2018 alkaen voimaan astuvia matkapakettiehtoja. Olemme asettaneet tarvittavan kuluttajavakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin: 029 505 3000, s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Golf Tailors matkapaketteihin sovellettavat ehdot:

Yleiset valmismatkaehdot
Yleiset matkapakettiehdot
Golf Tailorsin Erityisehdot

Maksuehdot

Jos matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 500 €/henkilö. Kaukokohteiden kohdalla pidätämme oikeuden periä normaalia korkeamman varaus- ja peruutusmaksun. Tällaisesta käytännöstä ilmoitetaan asiakkaille matkan varauksen yhteydessä.
– loppumaksu tulee suorittaa viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.

Golf Tailorsilla on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

Hinnanmuutokset

Hinnat perustuvat matkan hinnoittelupäivän valuuttakurssiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 €/henkilö.

Peruutusehdot 30.6.2018 tai ennen sitä tehtyihin varauksiin:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.
b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun.
c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.
d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

Peruutusehdot 1.7.2018 ja sen jälkeen tehtyihin varauksiin:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

HUOM!!! Mikäli palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotellit, golfkentät) peruutusehdot ovat tiukemmat kuin Yleiset matkapakettiehdot tai valmismatkaehdot, perimme asiakkaalta toimistokulujen lisäksi todelliset Golf Tailorsille aiheutuvat kulut täysimääräisinä (esim. lennot, majoitukset, greenfeet maksamme palveluntuottajille normaalisti 1 kk ennen matkaa eikä niitä välttämättä palauteta. Kukin peruutustapaus käsitellään aina tapauskohteisesti). Sovellamme näitä ehtoja myös matkustajan oikeuteen peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. lääkärintodistusperuutus). Palvelumaksuja ja maksutapalisäveloituksia (Luottokortit) ei myöskään palauteta.

HUOM!!! Lääkärintodistusperuutuksissa tulee olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Teemme vakuutusyhtiölle todistuksen matkan peruuntumisesta aiheutuvista todellista kuluista.

Tarkistathan oman matkavakuutuksesi ehdot hyvissä ajoin ennen matkaa!

Lentoaikataulun muutokset


Ennakkoon ilmoitettu aikataulu voi muuttua ennen matkaa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Golf Tailorsilla on käytettävissään asiakkaan ajantasainen matkapuhelinnumero mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa asiakas itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja syntyvistä kuluista. Matkanjärjestäjä ei vastaa valmismatkaan sisältymättömistä järjesteleyistä kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaaminen välitettyjen lisäpalveluiden toteutumisesta.

Ryhmämatkoista huomioitavaa

Ryhmävarauksille voidaan soveltaa ryhmäkohtaisia matkaehtoja ja hintoja, jotka yksilöidään ko. ryhmälle annettavassa, erillisessä ryhmämatkatarjouksessa.

Kampanjatarjoukset

Varaamme oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja asiakkailleen. Edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle henkilölle. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä.

Matkaan kuuluvien palveluiden käyttö

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 8. mukaisesti matkustaja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät matkalipun tai matkan hintaan sisältyvän palvelun luovuttamisen toiselle henkilölle.
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä lainkaan varaamaansa majoitusta tai käyttää sitä vain osan lomastaan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vetäjälle.
Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.
Mikäli asiakas ei käytä menolentoa, hänellä ei ole oikeutta käyttää myöskään paluulentoa.

Matkatavarat

Noudattaa matkatavarasäännöksissä ja maksuissa operoivan lentoyhtiön ehtoja. Mahdollisista reklamaatioista matkatavaroiden suhteen vastaa lentoyhtiö. Korvausperusteet viivästyneissä matkatavaroissa on lentoyhtiökohtaisia. Usein lentoyhtiö korvaa välttämättyömyystarvikkeet. Mikäli golfbagi ei saavu perille kohteeseen useimmilla lentoyhtiöillä korvataan ainoastaan mailavuokrat. Golfvaatteet ja kengät eivät yleensä kuulu korvattavien tuotteiden piiriin.

Matkatavarat ovat viivästyneet, jos ne eivät saavu samalla lennolla kanssasi. Täytä välittömästi lentoaseman saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report, PIR) ja vaadi siitä itsellesi kopio. Oikeus korvaukseen riippuu usein siitä, tapahtuuko viivästys meno- vai paluulennolla.

Menolento:
Voit vaatia lentoyhtiöltä korvausta välttämättömistä hankinnoista, esim hygieniatuotteista ja vaatetuksesta, joilla selviät odotuksen ajan matkakohteessa. Matkustajalla on velvollisuus minimoida aiheutuneet kustannukset, joten käytännössä vaatevarastoa ei voi uusia.

Paluulento:
Matkatavaroiden viivästymien paluulennolla ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin viivästys menolennolla, minkä takia korvaukselle on harvoin perusteita.

Jotkut lentoyhtiöt tarjoavat välttämättömyystarvikepakkauksen tai antavat etusetelin (voucher), jolla voi tehdä välttämättömimmät hankinnat.

Kun viivästynyt matkatavara on toimitettu, tee 21 vuorokauden kuluessa kirjallinen korvausvaatimus taloudellisista menetyksistä. Liitä lentoyhtiölle osoitettuun vaatimukseen jäljennös PIR-lomakkeesta sekä kuitit aiheutuneista välttämättömistä hankinnoista. Merkitse kuitteihin, mitä olet hankkinut. Säilytä itselläsi kopio kuiteista.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

Matkustajan velvollisuudet

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee matkustusasiakirjassa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.

Matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Viestintä tehdään ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimen tekstiviestein. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Kehotamme jokaista matkustajaa hankkimaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen.

Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja vastaa tarvittavista rokotuksista, sekä vastaa niiden kustannuksista. Rokotuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä alueenne terveyskeskukseen. Golf Tailors ei vastaa, mikäli matkalle lähtö vaikeutuu/peruuntuu asiakkaan puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

Yleistä

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Osallistujia on oltava minimissään 10.

Golf Tailors Oy varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9. mukaisesti.

Golf Tailors Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla tai Facebookissa mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, konetyyppejä, hotelleja jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja retkiohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Golf Tailors Oy ei ole velvollinen palauttamaan green fee -maksua kentän kunnon tai sääolosuhteiden perusteella tai mikäli annetun ajan puitteissa ei ehdi pelata kierrosta loppuun.

Golf Tailorsilla on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Golf Tailorsilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja lisäpalveluja.