Erityismatkaehdot

Golf Tailorsin myymät matkapaketit ovat aina valmismatkoja.

Golf Tailorsin räätälöidyillä matkoilla sovelletaan näitä erityisehtoja sekä muilta osin yleisiä valmismatkaehtoja, jotka luettavissa www.golftailors.fi sivuilta. Tai voit tilata ne meiltä kirjallisina.

Matkan varaus ja maksaminen
Sopimus syntyy, kun asiakas on suorittanut ennakkomaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana. Ennakkomaksu on Euroopan matkoilla 400€/matkustaja ja 700€/matkastaja kaukomatkoilla. Joissakin tapauksissa, jos lentoliput on lunastettava heti ennakkomaksu voi olla suurempi.

Loppuerä matkanhinnasta on suoritettava viimeistään 30 vuorokautta ennen matkan alkua, paitsi Portugali 45 vrk ennen matkan alkua. Erikoismatkat ja tietyt lentohintatyypit saattavat edellyttää aikaisempaa loppuerän suoritusajankohtaa. Jos matkan alkuun on vähemmän, kuin 30 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa. Sopimuksen syntyessä asiakas hyväksyy erityismatkaehtojen ja yleisiin valmismatkaehtoihin sisältyvät määräykset. Matkaliput kirjoitetaan viimeistään 14 vrk ennen lähtöä.

Golf Tailorsilla on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutus sekä takaisinmaksut
Muutoksen tai peruutuksen katsotaan astuvan voimaan sillä hetkellä, jolloin tieto siitä on tullut Golf Tailorsille. Silloin kun palveluntuottajan ehdot ovat YVE:ja (kohta 4) tiukemmat peritään asiakkaalta YVE:n määrittelemät kulut ja todelliset Golf Tailorsille aiheutuvat kulut täysimääräisinä. Matkalippujen kirjoituksen jälkeen muutoksia ja peruutuksia ei pääsääntöisesti voida tehdä. Osittain käytetyistä lipuista tai palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma on matkustajan todistettava peruutuksen syy joko lääkärintodistuksella tai muulla kirjallisella selvityksellä. Tällöin Golf Tailors perii vain sille aiheutuneet todelliset kulut + toimistomaksu 60€/henkilö.

Matkan hintaan sisältyy
Kunkin matkan kohdalla mainitut palvelut. Toimistokulu 17€ lisätään laskun loppusummaan. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks Yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan annettua hintaa ja 6. viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

Matkatavarat
Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiön voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä. Golfvarusteille lentoyhtiöillä on erikoishintoja maksuttoman matkatavaramäärän ylittävälle osalle.

Matkavakuutukset
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varattaessa, mahdollisten sairaudesta johtuvien peruutuskulujen kattamiseksi. Lisäksi matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa.

Passi, viisumi ja rokotukset
Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja vastaa tarvittavista rokotuksista, sekä vastaa niiden kustannuksista. Rokotuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä alueenne terveyskeskukseen. Golf Tailors ei vastaa, mikäli matkalle lähtö vaikeutuu/peruuntuu asiakkaan puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

Vastuu
Lentomatkat lennetään IATA-yhtiöiden reittikoneilla siinä matkustusluokassa, johon lentohintatyyppi oikeuttaa. Lentoyhtiöt ovat vastuussa matkustajista ainoastaan kuljetuksen aikana kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat valmismatkaehdoissa erikseen mainituista syistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteen painamisen jälkeen ilmaantuneista, matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja ja alennuksia. Matkanjärjestäjä ei vastaa paikanpäällä vallitsevista sää yms. olosuhteista. Vastuullinen matkanjärjestäjä: Golf Tailors Oy, Erkontie 24 a 2, 16300 Orimattila